Yhtiökokous suosittelee luontokeskus Oskarin myyntiä

Luontokeskus Oskarin eli Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskuksen yhtiökokous on esittänyt osakkeenomistajille, Metsähallitukselle ja Rantasalmen kunnalle, että Rantasalmen keskustassa sijaitseva Linnansaaren luontokeskus Oskari myydään. Luontokeskuksen vetovoima on hiipunut ja kävijämäärät laskeneet ratkaisevasti, kun taas Linnansaaren kansallispuiston käyttö on pysynyt erinomaisena: 30 000 käyntiä vuosittain. Jatkossa Metsähallitus aikookin kehittää asiakaspalvelua kansallispuistossa, mikäli hiljenneen luontokeskuksen myynti hyväksytään omistajatahojen puolelta.

Lue lisää Metsähallituksen ja Rantasalmen kunnan yhteistiedotteesta 29.3.2016: www.epressi.com/tiedotteet/yrittajyys/yhtiokokous-suosittelee-luontokeskus-oskarin-myyntia.html